tisdag 23 oktober 2012

Hur man "coachar" andra..

God morgon!
Jag har ju länge varit intresserad, och riktat in mig allt mer på, att lära mig mer om vad som krävs och hur man går tillväga för att ha möjlighet att kunna stödja andra till att få en ökad motivation till att genomföra önskvärda förändringar i deras liv.
Ofta under min utbildning har jag stött på denna text och jag tycker om den, budskapet.
Läs själva!
  Till eftertanke
Om jag vill lyckas med att föra en
människa mot ett bestämt mål måste jag
först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när
hon tror hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen
förstå mer än vad han gör men först och
främst förstå det han förstår.
Om jag inte kan det så hjälper det inte att
jag kan mer och vet mer.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så
beror det på att jag är fåfäng och
högmodig och egentligen vill bli beundrad
av den andre i stället för att hjälpa honom.
All äkta hjälpsamhet börjar med
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och
därmed måste jag förstå att detta med att
hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa.
Sören Kierkegaard


Hur tänker ni kring detta? Det som jag dock kan reagera på i texten är att " för att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör" så tycker jag inte att det behöver vara. Jag tror att man kan "hjälpa" utan att förstå allt. Det beror på vad det handlar om.
-Posted using BlogPress from my iPhone

1 kommentar:

Michael Andersson sa...

Jag håller inte med att man måste "veta" mer än andra för att hjälpa. Det kan i visa fall hjälpa att ha större kunskap. Men man kan hjälpa genom att ställa frågor som gör att man börjar tänka klarare eller kunna formulera för sig själv vart man kan hitta annan hjälp.